Allt ledarskap börjar med dig själv

Har du svårt att veta hur du ska prioritera din tid? Tycker du att det är svårt att genomföra varaktiga förändringar? Den här kursen ger dig stödet och verktygen.

Genom kursen personligt ledarskap utvecklar du din förmåga att fokusera, ta dig dit du vill och bli mer medveten om hur du genom din inställning kan påverka din omgivning. I dina roller är du olika typer av ledare, oavsett om det är som chef, medarbetare eller i ditt privata liv. Att vara ledare betyder att visa vägen, staka ut banan och att ta ansvar över dina egna handlingar.

Ur innehållet

– Från nuläge till önskat läge, målsättningar

– Att stärka din utveckling genom handlingsplan

– Hur din inställning påverkar dig och din framgång

– Medvetenhet kring stress och kunna förebygga negativa spiraler

– Skapa fokus och koncentration

– Prioritering, vad är viktigt och vad är bråttom

– Individuell analys och uppföljning av dina styrkor och utvecklingsområden inom personligt ledarskap.

Vi arbetar med en upplevelsebaserad inlärningsmodell, vilket innebär att vi varvar teori och praktik.

Kursens mål

Efter kursen har du verktyg för att kunna sätta mål och skapa handlingsplaner. Du får även praktiska verktyg kring stresshantering och prioritering. Dessutom ökar du medvetenheten kring hur du som individ kan skapa positiva förutsättningar och förändringar.

Övrig info

Innan kursen kommer du att få besvara några frågor och göra en självskattningsanalys över dina styrkor och utvecklingsområden, som du sedan kommer att få i anslutning till kursdagarna.

Några månader efter kursen kommer vi ha ett uppföljningssamtal för att se hur du kunnat använda dina nya kunskaper. I samband med detta har du möjlighet att göra självskattningsanalysen igen för att kunna se din utveckling.