Nyckeln i alla möten, relationer och organisationer

I alla möten, privata och affärsmässiga, så är det individerna som deltar som gör den största skillnaden mellan vad som anses vara ett bra, eller dåligt möte. Alla möten innehåller relationer mellan individer, i en relation mellan två eller flera individer är kommunikation vårt viktigaste redskap. Hur vi kommunicerar kommer att avgöra vad vi får ut av relationerna.

Att öka medvetenheten kring din kommunikation skapar förutsättningar till förändring och utveckling för dig själv, dina medarbetare och din organisation.

Ur innehållet

– Kommunikationens grunder

– Framgångsrik och tydlig kommunikation

– Att skapa och arbeta med meningsfulla möten

– Feedback

– Grunderna inom grupp psykologi

– Individuell analys och uppföljning av dina styrkor och utvecklingsområden inom kommunikation

Vi arbetar med en upplevelsebaserad inlärningsmodell, vilket innebär att vi varvar teori och praktik.

Kursens mål

Efter denna kurs har du verktyg för att kunna kommunicera direkt och klart, ge och ta emot feedback. Du kommer att se fördelarna och möjligheterna med kommunikation ur ett mötesperspektiv med fokus på hur du kan skapa positiva förutsättningar för att nå framgång. Du har en förståelse för din roll i gruppdynamiska situationer. Kort och gott; du är bättre rustad för att skapa meningsfulla möten!

Övrig info

Innan kursen kommer du att få besvara några frågor och göra en självskattningsanalys över dina styrkor och utvecklingsområden, som du sedan kommer att få i anslutning till kursdagarna.

Några månader efter kursen kommer vi ha ett uppföljningssamtal för att se hur du kunnat använda dina nya kunskaper. I samband med detta har du möjlighet att göra självskattningsanalysen igen för att kunna se din utveckling.