Vi är ett utbildnings- och upplevelseföretag med naturen som arbetsfält.
Vi strävar efter att ge varje individ vi möter en unik upplevelse och en bestående erfarenhet.

Vi i OE är övertygade om att vår utveckling till stor del ligger i de erfarenheter vi får genom våra upplevelser, men också hur vi tar till oss erfarenheten. En viktig del i vår strävan att utvecklas är att reflektera över vad vi gör, men kanske framför allt hur vi gör.

Vi jobbar från två fasta platser.

Stenbäcken, ett vackert naturreservat mellan Örebro och Karlskoga. Här bedrivs en stor del av vår verksamhet.
Gustavsvik Äventyrscenter, utmaningar och upplevelser i ett naturskönt parkområde, inne på Gustavsvik-området i Örebro.

Ansvarig för all verksamhet och ägare av företaget är jag, Mats Andersson. Under de sex senaste åren har jag frilansat som guide, instruktör och vägledare. Jag har stor erfarenhet av att jobba med olika människor i varierande miljöer. Som exempel så har jag varit guide på Svalbard, jobbat med glaciärutbildningar i Norge, varit vandringsguide i de österrikiska alperna och Sverige. Jag har även jobbat med utbildningar inom friluftsliv mot skolor på alla nivåer och för aktivitets och upplevelseföretag. Steget från att frilansa till att driva mitt eget företag kändes naturligt och med hjälp av de personer som jag valt att samarbeta med så ser jag positivt på framtiden.

Min utbildning inom friluftsliv och ledarskap har jag framförallt från Fjäll- & Vildmarksedarlinjen vid Malungs Folkhögskola, Hälsoutvecklarprogrammet vid Örebro universitet och idrottslinjen vid Örebrofolkhögskola. Men jag har även många andra utbildningar som inte är knutna till skolor. Jag är auktoriserad Breinstruktör (glaciärinstruktör) enligt Norsk Fjellsportforums standard och auktoriserad inomhusklätterinstruktör enligt Svenska klätterförbundets normer. Vidare så har jag gått en UGL-kurs, vilket är en ledarskapsutbildning med fokus på effektiv kommunikation, konflikthantering, feedback och förmågan att föra utvecklande samtal i dialogform.

Vid behov anlitar vi ytterligare instruktörer, handledare eller vägledare för att få den kompetens eller de antal personal som behövs för ett specifikt uppdrag. Alla som arbetar för OE representerar de tankar och värderingar som vi i OE har.

Om företaget

Outdoor Experience startades den 2 november 2005, men har i tanken funnits och planerats sedan 2000. OE är ett utbildnings- och upplevelseföretag. Vi i OE strävar efter att leva våra liv fullt ut. Detta gör vi genom att bredda våra perspektiv och bryta barriärer, både uppåt och nedåt, för att öka vår trygghetssvär. Med det så menar vi att unna oss lyx och flärd, att ha tid för att slappna av och bara vara, men också att leva spartanskt om än bara för en eller ett par dagar, att frysa och vara hungriga eller att pressa oss själva förbi de mentala och fysiska gränser vi trodde oss ha.

Grundtanken
Vi är övertygade om att vår utveckling till stor del ligger i de erfarenheter vi får genom våra upplevelser, men också hur vi tar till oss erfarenheten. En viktig del i vår strävan att utvecklas är att reflektera över vad vi gör, men kanske framför allt hur vi gör! I OE så lägger vi stor vikt vid hur vi är när vi möter andra människor. Vi tycker att ord som inspiration, positivitet, utmaning, lycka och ödmjukhet är viktiga. Men framför allt så tycker vi att kommunikation är viktigt och grunden till alla möten, och då speciellt hur vi kommunicerar. I ordet kommunikation finns leenden, blickar, beröring, ljud, skrift, ord, ja allt som uppstår när två eller flera människor möts.

Miljöpolicy
När det gäller det element vi oftast befinner oss i, naturen, så tycker vi att det är minst lika viktigt att tänka på hur vi är där, i vårt naturmöte, som i vårt möte med människor. I alla våra kurser, naturmöten och arrangemang så tillämpar vi filosofin, spårlös färdsel. Det betyder att de som kommer efter oss inte skall kunna märka att vi varit där och att varje plats skall förbli orörd och unik för alla som kommer för att uppleva den!

Värderingar
När det gäller naturen och människor så ser vi många likheter. Vi tycker att allt och alla har en viktig del i helheten. Jorden skulle inte kunna överleva med bara en sorts natur eller ett slags väder. Vi tror inte heller att mänskligheten skulle överleva om alla individer var likadana. Det speciella med varje plats och människa är vad som gör den intressant och unik!

Vår logotyp
Solen, som representerar ett av de fyra elementen (eld) och är avgörande för vår överlevnad, betyder mycket för oss och representerar många positiva saker. Ljus, värme, energi, början på en ny dag, liv, aktivitet, avslutning, tid för reflektion och stillhet. Vi hoppas att ni efter ert möte med oss, varje gång ni ser solen, får en känsla och minnen som betyder något speciellt för just dig.

Pedagogik och metodik
Modern forskning påvisar hur hjärnans funktioner styr våra inlärningsmekanismer. I den traditionella undervisningen, där vi sitter passiva och lyssnar på en föreläsare, är inlärningseffekten mycket låg. Detta beror på flera faktorer, men främst på att en så liten del av hjärnan är aktiverad. Ju fler sinnen vi använder i en inlärningssituation, desto effektivare blir det.
Våra kurser bygger på upplevelsepedagogik, en form av upplevelsebaserad inlärning. Vilket går ut på att deltagarna lär genom egna och andras upplevelser. Kurserna bedrivs till största delen i naturen, vilket hjälper till att förstärka sinnesintrycken, men som också är en trygg miljö där vi får möjlighet att se och visa nya sidor hos oss själva.

Vår roll
Enligt etymologiska uppslagsverk var en pedagog i det gamla Grekland den slav, som hade till uppgift att följa barnen till skolan. Något poetiskt omtolkat är en pedagog således en vägledare till kunskap. Det är just så vi ser på vår roll, som vägledare. Vi har inget facit över vad som är rätt eller fel, vi skall inte lära er det vi kan. Våran uppgift är att dela med oss av våra kunskaper, ställa frågor och väcka tankar. Tankar som sedan börjar växa och utvecklas för att slutligen landa på rätt plats vid rätt tillfälle och ge en kunskap, som är betydande för just dig.

Avrundning
För att få ut så mycket som möjligt av kurserna så avslutas varje dag med en summering och en reflektion av vad vi upplevt. Detta gör vi för att ytterligare en gång få uppleva det vi gått igenom och för att få andras perspektiv på de situationer som uppstått.

Att uppleva är att utvecklas!

Mats Andersson, Outdoor Experience