1Teambana

Teambanan är till för er som vill ha en aktivitet där samarbete och problemlösning står i fokus. Vi kommer att besöka olika stationer som kräver gruppens kompetens för att klara uppgiften. Ni följs åt av en instruktör som coachar gruppen framåt så att gruppen hela tiden kommer fram till nya lösningar och nya perspektiv på hur gruppen kan nyttja sina innestående kompetenser. Instruktören som coachar gruppen står vid sidan och får därför ett perspektiv som ger möjlighet att lyfta fram positiva aspekter som gruppen kanske inte själva ser när de är aktiva i genomförandet. En mycket givande aktivitet för gruppen som vill stärka gruppkänslan.

 


 

2Teambygget (Problemlösning och samarbete!)

En aktivitet med fokus på samarbete och kreativitet. Gruppen ställs inför olika uppgifter där det gäller att tänka efter före, och verkligen nyttja allas kompetens. Att vara en smula finurlig och att se möjligheter kommer vara till stor hjälp.

Ett lättsamt sätt att lära sig om samarbete, och en garanterad kul och tankvärd stund tillsammans! Tid: 2-4 h