Sedan en tid tillbaka så har vi i OE delvis gått i ide… Men det är spännande saker på gång!

Vi har hittat en ny plats, där vi långsamt skall bygga upp vår bas!

Under tiden så kan ni ändå möta oss, och boka upplevelser med oss. Första kontakten tar ni via e-post!  


Vi är ett utbildnings- och upplevelseföretag med naturen som arbetsfält. Vi strävar efter att ge varje individ vi möter en unik upplevelse och en bestående erfarenhet.

Vi i OE är övertygade om att vår utveckling till stor del ligger i de erfarenheter vi får genom våra upplevelser, men också hur vi tar till oss erfarenheten. En viktig del i vår strävan att utvecklas är att reflektera över vad vi gör, men kanske framför allt hur vi gör…