Vi är ett utbildnings- och upplevelseföretag med naturen som arbetsfält. Vi strävar efter att ge varje individ vi möter en unik upplevelse och en bestående erfarenhet.

Vi i OE är övertygade om att vår utveckling till stor del ligger i de erfarenheter vi får genom våra upplevelser, men också hur vi tar till oss erfarenheten. En viktig del i vår strävan att utvecklas är att reflektera över vad vi gör, men kanske framför allt hur vi gör.